தொடர்புக்கு

 

மொழித் தொழில்நுட்பப் புலம்
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
செம்மொழிச் சாலை
பெரும்பாக்கம்
சென்னை 600 100 தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Department of Language Technology
Central Institute of Classical Tamil
Chemmozhi Salai
Perumbakkam
Chennai – 600100
Tamilnadu, India.

தொலைபேசி: 044 - 22540124

மின் அஞ்சல்: dlt@cict.in

 

 

 

 

மொழித் தொழில்நுட்பப் புலம்

 

 

 

 

© மொழித் தொழில்நுட்பப் புலம், செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், செம்மொழிச் சாலை, பெரும்பாக்கம், சென்னை 600 100